Tirsdag 2. februar 2016
Ordinær Generalforsamling.
Skovsgaard Boldklub afholder ordinær generalforsamling

Onsdag 17. februar kl. 19.30 i boldklubbens lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skovsgaard Boldklub